Skip links

Jagodice

Jagodice su jedan od delova lica koje ga čini osobenim, jedrim, mladim. Starenjem, usled gubitka gustine koštanog tkiva, dolazi do resorpcije kosti i smanjenja veličine jagodične kosti, glavne potpore izgleda jagodica. Osim toga, mišići te regije lica gube svoj tonus, potkožno masno tkivo se smanjuje i jagodice prestaju da budu jasno definisane, utapajući se u okolne strukture. Lice u celini počinje da izgleda tužno i umorno.

Nadoknadu izgubljenog tkivau predelu jagodica i vraćanje jedrine licu možemo postići primenom HIJALURONSKIH FILERA. Primenjujući ih po MD kodovima i poznatom 8 POINT LIFT načinu injektovanja, zadržavamo potpuno prirodan, prvobitan izgled lica kakav je imalo u mladosti.