Skip links

Elektroterapija

Elektroterapija predstavlja korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću modernih elektronskih uređaja u terapijske svrhe.

Elektroterapija širi krvne sudove, pojačava cirkulaciju krvi i ishranu tkiva.

Na taj način smanjuje zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola.

video
play-sharp-fill

Uspešno lečenje bolnih stanja primenom električne energije

DIJADINAMIČNA STRUJA

Dijadinamične struje su niskofrekventne impulsne jednosmerne struje koje je dizajnirao lekar Pijer Bernar pa se zovu i Bernarove struje.

GALVANSKA STRUJA

Galvanska struja je jednosmerna konstantna struja koja ne menja smer i jačinu. Izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima i smanjuje bol. Primenjuje se kao stabilna galvanizacija ili elektroforeza.

INTERFERENTNA STRUJA

Interferentne struje nastaju kada se dve naizmenične struje različite srednje frekvencije uprave kroz tkivo jedna prema drugoj. Na mestu njihovog ukrštanja stvara se nova struja niske frekvencije od 1-100 Hz.

EKSPONENCIJALNA STRUJA

To su jednosmerne struje isprekidanog toka koje karakteriše postepeni porast intenziteta.

KANDIDATI

Elektroterapija se najčešće koristi u lečenju:

  • Sportskih povreda
  • Artroza i artritisa
  • Uganuća i izvrtanja zglobova
  • Povreda ligamenata i mišića
  • Problema sa nervima
  • Bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme
  • Bolnog ramena i lakta

Elektroterapija se ne može koristiti u slučaju otvorenih povreda, inflamacije, krvarenja, dekompenzacija srca, prisustva metalnih stranih tela, akutnih stanja, zapaljenja, febrilnih stanja, infekcija.

PRIPREMA

Nakon pregleda, lekar odredjuje vrstu elektroterapije koju će primeniti, ili njihovu kombinaciju.

PROCEDURA

Fizioterapeut postavlja terapijske elektrode na bolna i povređena mesta. Tokom procedure pacijent oseća prijatne senzacije, ali nikako neprijatnost i bol.

Već posle nekoliko tretmana dolazi do poboljšanja, smanjenja bola i otoka.

Pogledajte i naše ostale tretmane

ULTRAZVUČNA TERAPIJA

SHOCKWAVE TERAPIJA

MAGNETOTERAPIJA