Niš, TC Kalča, II sprat, Lamela B, Lokal 35
+381 18 295 500 + 381 69 12 95 500

ELEKTROTERAPIJA

Uspešno lečenje bolnih stanja primenom električne energije

Elektroterapija predstavlja korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću modernih elektronskih uredjaja u terapijske svrhe. Elektroterapija širi krvne sudove, pojačava cirkulaciju krvi i ishranu tkiva. Na taj način smanjuje zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola.

Zavisno od prisutnog poremećaja, u terapiji se primenjuje:

GALVANSKA STRUJA

Galvanska struja je jednosmerna konstantna struja koja ne menja smer i jačinu. Izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima i smanjuje bol. Primenjuje se kao stabilna galvanizacija ili elektroforeza.

INTERFERENTNA STRUJA

Interferentne struje nastaju kada se dve naizmenične struje različite srednje frekvencije uprave kroz tkivo jedna prema drugoj. Na mestu njihovog ukrštanja stvara se nova struja niske frekvencije od 1-100 Hz.

DIJADINAMIČNA STRUJA 

Dijadinamične struje su niskofrekventne impulsne jednosmerne struje koje je dizajnirao lekar Pijer Bernar pa se zovu i Bernarove struje.

EKSPONENCIJALNA STRUJA 

To su jednosmerne struje isprekidanog toka koje karakteriše postepeni porast intenziteta.

KANDIDATI

Elektroterapija se najčešće koristi u lečenju:

  • Sportskih povreda
  • Artroza i artritisa
  • Uganuća i izvrtanja zglobova
  • Povreda ligamenata i mišića
  • Problema sa nervima
  • Bolova u lumbalnom i vratnom delu kičme
  • Bolnog ramena i lakta

Elektroterapija se ne može koristiti u slučaju otvorenih povreda, inflamacije, krvarenja, dekompenzacija srca, prisustva metalnih stranih tela, akutnih stanja, zapaljenja, febrilnih stanja, infekcija.

PRIPREMA

Nakon pregleda, lekar odredjuje vrstu elektroterapije koju će primeniti, ili njihovu kombinaciju.

PROCEDURA

Fizioterapeut postavlja terapijske elektrode na bolna i povredjena mesta. Tokom procedure pacijent oseća prijatne senzacije, ali nikako neprijatnost i bol.

Već posle nekoliko tretmana dolazi do poboljšanja, smanjenja bola i otoka.